Et enkelt rottepar kan formere sig til over 800 stk. på blot ét år, så mistænker du rotter i kloakken, er det en god idé straks at få rottesikring i din kloak! Rotter er skadedyr som udgør en reel sundhedsrisiko og de kan skabe store skader på bygninger og installationer da de kan gnave sig igennem næsten alt.

Vi står klar med en professionel rottesikring af kloaken i Køge, Solrød, Greve og omegn.


DU HAR PLIGT TIL AT ANMELDE ROTTER TIL KOMMUNEN

I Danmark har vi to slags rotter, “husrotten” og “den brune rotte”. En fuldvoksen brun rotte kan blive en ordentlig krabat på op til 400 gram, hvor husrotten typisk vejer det halve. I Danmark har man en såkaldt rottelov (bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter), som dikterer at man har pligt til at informere kommunen hvis man ser en rotte.

Anmeld rotter her.

Det skyldes at dyrene kan være smittebærere af over 55 forskellige sygdomme som kan overføres til mennesker – derfor skal du helst undgå at røre ved en død rotte uden handsker. Rotter kan gnave sig igennem alt fra mursten, kalksten, aluminium, plast og træ.

FÅ ROTTESIKRET KLOAKKEN OG UNDGÅ DYRE SKADER

For at hindre rotternes færden i kloakken, monterer man en såkaldt rottespærrer, som typisk monteres således, at parcellens kloak adskilles fra den offentlige del af kloakken. Rottespærren skal efterfølgende via en TV inspektion sikre at spærren sidder korrekt og at kloakken er intakt.

Skulle der være defekter i kloakledningen og rotterne har haft mulighed for at grave sig ud, kan der være behov for at opsætte en rottedræber, også kaldet en wisetrap.

Du kan læse mere om rotter her:

Læs mere om rotter

TEGN PÅ ROTTER OG HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?

Normalt er man ikke i tvivl hvis rotterne er kommet uanmeldt på besøg i ens kloak eller grund. Rotterne efterlader små sortbrune cylinderformede afføringspiller på ca 1.5 cm typisk ledsaget af en stærk lugt. Ofte opdages de hvis fliserne begynder at synke tæt på fundamentet eller huller opstår i sokkel eller riste. Rottebesøg er typiske tegn på brud et sted i kloaknettet.

Har du tegnet en udvidet rørskadeforsikring bør dit forsikringsselskab dække skaderne. ​

Rotter i kloakken? Du er altid meget velkommen til at ringe og få rådgivning hos Peters Kloakkontrol i Køge til den bedste rottesikring af din kloak. Vi kan kontaktes på tlf. +45 2095 2057 eller via mail kloakkontrol@gmail.com.